Städ-och servicetjänster
Vi åtar oss alla typer av städning. Vi städar kontor, butiker, lager, bostadsfastigheter. Vi byggstädar, storstädar, trappstädar och flyttstädar.
Vi utför höghöjdsjobb, såsom dammsanering på höga höjder i skolor, gymnastiksalar mm. Vi utför även fönsterputs på höga höjder, byter tätningslister, utför golvvård, mattvätt samt tömmer hela boenden på möbler och skräp.

PLUSTJÄNSTER: Du kan få en kontakt som utför de tjänster du önskar tex inköp, flytthjälp, gardintvätt, bortkörning av skräp mm.